0Nákupní košík0 Kč

Způsoby doručení

  • Osobní odběr Zdarma
  • Balíkovna 50 Kč
  • Česká pošta - na poštu 90 Kč
  • Česká pošta - do ruky 105 Kč
  • GLS na adresu 90 Kč
  • GLS Parcelshop 70 Kč
  • Zásilkovna 70 Kč

Nakupte ještě za 2500 Kč a získejte některou dopravu ZDARMA

Zboží dodáme do 3-4 pracovních dnů
Do košíku
Menu

Získání zbrojního průkazu

Získání zbrojního průkazu
Jak získat zbrojní průkaz?

Základním předpokladem nákupu palných zbraní je držení zbrojního průkazu příslušné skupiny. ZP se vystavuje na dobu deseti let a u skupiny “D“ pouze na pět let. Vystavení ZP je podmíněno úspěšným absolvováním zkoušky odborné způsobilosti a následným schválením žádosti o vydání zbrojního průkazu.
přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti je třeba přiložit potvrzení od svého praktického lékaře. Lékař může chtít další vyšetření jako např. u psychologa, nebo u očního lékaře, čímž se příprava podkladů může prodloužit.
Policie Vám poté stanoví termín a místo konání zkoušky. Místo zkoušky můžete uvést v žádosti.
Žádost o ZP a přihlášení k odborné zkoušce lze podat prostřednictvím datové schránky.

Zbrojní průkaz - gov.cz

Zkouška odborné způsobilosti se skládá z teoretické a praktické části.


Teoretická část zkoušky se provádí písemným testem skládajícím se z 30 testových otázek. Testy jsou složeny z uveřejněných otázek.
Praktická část zkoušky zahrnuje jednak zjištění odpovídajících znalostí a předvedení bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a hodnocenou střelbu na pevný cíl. Porušení zásad bezpečné manipulace se zbraní a střelivem v průběhu praktické části zkoušky je důvodem pro okamžité ukončení zkoušky. Praktická část zkoušky se obsahově liší podle skupin zbrojního průkazu (např. z hlediska typů zbraní, na kterých uchazeč předvádí bezpečnou manipulaci a ze kterých střílí).
Na teoretickou část se lze jednoduše (nepovinně) připravit na veřejně dostupných otázkách, třeba na internetu.
Trénink praktické části (nepovinný) je vázán na instruktora a střelnici. Praktický trénink se zkušeným instruktorem je nezbytný, pokud nemáte žádné, nebo dostatečné osobní zkušenosti.

Cena za podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti je kolkem 100Kč.
Zkušební komisař požaduje platbu 600Kč.
Poplatek za střelnici cca 1000Kč a více.
Každá skupina do ZP stojí 700Kč.
K žádosti o vydání ZP přiložte průkazovou fotografii o rozměru 34x45mm
Nově lze na OSZBM PČR platit také elektronicky platebním terminálem.

Zbrojní průkaz Vám policie vydá do jednoho měsíce, což sděluje písemně.

Odkazy na web MV ČR.
Zbrojní průkaz (pro fyzickou osobu) - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)
Zkoušky odborné způsobilosti - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Ustanovení zákona č. 119/2002 Sb.
§ 16
(2) Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin
a) A ke sběratelským účelům,
b) B ke sportovním účelům,
c) C k loveckým účelům,
d) D k výkonu zaměstnání nebo povolání, nebo
e) E k ochraně života, zdraví nebo majetku.

§ 18
(1) Příslušný útvar policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která splňuje tyto podmínky:
a) má místo pobytu na území České republiky,
b) dosáhla předepsaného věku (§ 19),
c) je způsobilá k právním úkonům,
d) je zdravotně způsobilá (§ 20 a 20a),
e) je odborně způsobilá (§ 21),
f) je bezúhonná (§ 22) a
g) je spolehlivá (§ 23).

§ 19 (část §19)
Věková hranice pro vydání zbrojního průkazu
(1) Zbrojní průkaz skupiny A, D nebo E lze vydat jen osobě starší 21 let, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Zbrojní průkaz skupiny B nebo C lze vydat jen osobě starší 18 let, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Dále by Vás mohlo zajímat:

Povolení k nabytí vlastnictví zbraně

Žádost o povolení k nabytí vlastnictví zbraně je potřeba u kategorie AI a kategorie B.

U zbraně kategorie C nepotřebujete „nákupní povolení“. Zbraň kategorie C můžete zakoupit v rámci  Vašeho ZP, ale do deseti dnů máte povinnost provést registraci, resp. ohlášení.
Žádost můžete podat osobně s poplatkem 200Kč. Žádat lze zdarma prostřednictvím datové schránky.
Na vydání schválení, či zamítnutí je pro PČR stanovena lhůta 30dnů.
Platnost vydaného povolení (rozhodnutí podle §74 zák.č.119/200Sb) nabytí zbraně trvá 12 měsíců. Povolení můžete využít na území ČR.
Vytištěné povolení předložte během nákupu prodejci, který ověří jeho platnost v Centrálním registru zbraní a střeliva (CRZ).
Během nákupu je prodejcem zbraň zaevidována do CRZ na Vaše jméno. Od této doby začíná běžet lhůta opět 10dnů na registraci zbraně.

K registraci budete potřebovat:
Oznámení o nabytí vlastnictví zbraně (tzv. šedivák), které Vám vytiskne obchodník.
Vybitou zbraň.
Prodejní doklad.
Částku 300Kč.

PČR má opět termín 30dní na vystavení průkazu zbraně. V praxi lze předpokládat vystavení často na počkání.
Dokud nemáte vydaný průkaz zbraně, nesmíte se zbraní střílet ani na střelnici a zbraň nosit. Pouze domů, anebo na PČR k registraci.
Formuláře ke stažení - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)
Nákup tlumiče

Nákup tlumiče nepodléhá povinnosti „nákupního povolení“. Tlumič hluku výstřelu je totiž zařazen mezi zbraně kategorie C. Budete však potřebovat zbrojní průkaz.

Během nákupu je obchodníkem tlumič zaevidován do Centrálního registru zbraní a střeliva na Vaše jméno. Od této doby začíná běžet lhůta 10dnů na registraci zbraně.

Prodejce Vám vytiskne Oznámení o nabytí vlastnictví zbraně (tzv. šedivák), který předložíte na PČR.

Registrace je zpoplatněna 300Kč.

Nadlimitní zásobníky

Nadlimitním zásobníkem se pro účely zákona č.119/2002 Sb o zbraních a střelivu rozumí zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým zápalem s kapacitou přesahující 20 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou přesahující 10 nábojů v případě dlouhé palné zbraně.

Kupovat nadlimitní zásobník je oprávněn pouze držitel ZP a výjimky k nabývání nadlimitních zásobníků.
Vystavení výjimky je zdarma. Výjimka je trvalá. Žádat lze zdarma prostřednictvím datové schránky.

§ 11b zákona č.119/2002 Sb o zbraních a střelivu
Nabývat nadlimitní zásobníky za účelem jejich použití v samonabíjecí palné zbrani určené pro jednotné střelivo se středovým zápalem je oprávněn držitel zbrojního průkazu nebo držitel zbrojní licence, který není povinen vést evidenční knihu zbraní v centrálním registru zbraní, pouze na základě výjimky podle § 11a nebo na základě výjimky pro nadlimitní zásobníky, kterou příslušný útvar policie vydá žadateli za obdobných podmínek jako výjimku podle § 11a.
Formuláře ke stažení - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Střelivo pro krátké kulové palné zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku.


§ 4a zákona č.119/2002 Sb o zbraních a střelivu

Zbraněmi kategorie A-I jsou

a) zbraně
1. samočinné, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí palné zbraně,
2. samonabíjecí pro střelivo se středovým zápalem, do kterých je vložen příslušný nadlimitní zásobník,
3. dlouhé samonabíjecí pro střelivo se středovým zápalem původně určené ke střelbě z ramene, vybavené skládací, zasouvací nebo bez použití nástrojů odnímatelnou ramenní opěrou, přičemž po jejím sklopení, zasunutí nebo odejmutí je délka zbraně menší než 600 mm a není ovlivněna její funkčnost, a
4. plynové nebo expanzní, nejde-li o dovolené výrobní provedení, které stanoví prováděcí právní předpis, a

b) střelivo pro krátké kulové palné zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku.

§ 11a
(1) Policie udělí výjimku pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie A-I, pokud to neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, držiteli
a) zbrojního průkazu skupiny A nebo držiteli zbrojní licence skupiny I nebo J za účelem sběratelské nebo muzejní činnosti,
b) zbrojního průkazu skupiny B nebo E anebo držiteli zbrojní licence skupiny F, G, H nebo J z důvodu
1. ochrany života, zdraví nebo majetku v citlivých prostorách; citlivými prostorami se rozumí prostory, jejichž nedotknutelnost je zaručena jiným právním předpisem, nebo místa, kde se zpravidla nacházejí snadno zranitelné cíle, nebo
2. výcviku k zajišťování nebo podílení se na zajišťování zabezpečení nebo ochrana kritické infrastruktury, objektů mimořádné důležitosti, objektů důležitých pro obranu státu, majetku mimořádné hodnoty nebo mimořádně nebezpečných nebo cenných zásilek,
c) zbrojního průkazu anebo zbrojní licence skupiny F, H, I nebo J pro vzdělávací, kulturní, výzkumné a historické účely, nebo
d) zbrojního průkazu skupiny B nebo E nebo držiteli zbrojní licence skupiny F, G, H, I nebo J z důvodu uvedeného v § 12 odst. 5, jde-li o zbraň, na níž byl vydán průkaz zbraně nejpozději ke dni 13. června 2017.

Žádat lze zdarma prostřednictvím datové schránky.

Formuláře ke stažení - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)
 
Zpět na výpis novinek

MenuX

InformaceX