0Nákupní košík0 Kč

Způsoby doručení

  • Osobní odběr Zdarma
  • Balíkovna 50 Kč
  • Česká pošta - na poštu 90 Kč
  • Česká pošta - do ruky 105 Kč
  • GLS na adresu 90 Kč
  • GLS Parcelshop 70 Kč
  • Zásilkovna 70 Kč

Nakupte ještě za 2500 Kč a získejte některou dopravu ZDARMA

Zboží dodáme do 3-4 pracovních dnů
Do košíku
Menu

Jak si koupit zbraň kategorie C-I

Novela zákona o zbraních, která vstoupila v platnost 1. února roku 2021, přinesla několik důležitých změn. Mezi ty nejzásadnější se řadí přesunutí vybraných druhů zbraní do kategorie C-I. Jakých zbraní se to týká, co tato změna znamená a jakým způsobem si lze nyní takovou zbraň pořídit?

Typické zástupce zbraní kategorie C-I představují flobertky a plynové zbraně. Nejedná se však o jediné reprezentanty této kategorie, což dokládá samotná novela zákona o zbraních (zákon č. 13/2021 Sb.):

Rozdělení zbraní kategorie C-I

1. ruční palné zbraně znehodnocené podle nařízení EU
platí pro zbraně znehodnocené nebo dovezené po nabytí účinnosti novely zákona

2. expanzní zbraně dovoleného výrobního provedení
platí pro zbraně uvedené na trh po nabytí účinnosti novely zákona

3. jednoranové nebo dvou ranové palné zbraně určené pro dělené střelivo
jedná se zejména o „předovky“ moderních konstrukcí tedy takové, které nejsou z hlediska svých hlavních částí a zámkových mechanismů (tj. bicího a spoušťového mechanismu) založeny na konstrukcích existujících před rokem 1891


4. zbraně určené pro náboje typu Flobert nebo náboje ráže 4 mm M20
platí pro zbraně uvedené na trh po nabytí účinnosti novely zákona nově pro tyto zbraně zahrnuté do kategorie C-I neplatí omezení úsťové energie střely


5. plynové zbraně s ráží vyšší než 6,35 mm (současně však s úsťovou energií střely
maximálně 16 J)
platí pro zbraně uvedené na trh po nabytí účinnosti novely zákona nespadají sem paintballové zbraně, které jsou nadále bez ohledu na ráži nebo úsťovou energii střely považovány za zbraně kategorie D


6. palné zbraně pro soupeřský systém výcviku s úsťovou energií střely nejvýše 20 J
např. zbraně pro střelivo typu FX Simunition do kategorie C-I spadá pouze zbraň, resp. její hlavní části (konverzní sada), které jsou speciálně určeny pro použití pouze uvedeného střeliva; pokud je ve zbrani použita hlavní část zbraně vyšší kategorie, jde i nadále o hlavní část zbraně dané vyšší kategorie


7. signální zbraně pro použití signálních nábojů nejvýše ráže 16 mm


8. elektrické zneschopňující prostředky založené na principu střelné zbraně (taser)

Vlastnictví zbraně kategorie C-I

Nabývat, držet a případně nosit zbraň kategorie C-I je oprávněna fyzická osoba, která

- má místo pobytu na území ČR,
- je plně svéprávná a
- je jí alespoň 18 let.


Fyzická osoba nabývající zbraň kategorie C-I nemusí být držitelem zbrojního průkazu.
Nabývat a držet zbraň kategorie C-I je oprávněna rovněž právnická osoba se sídlem na území ČR.

Oprávnění nakládat se zbraní kategorie C-I současně zahrnuje též oprávnění nakládat se střelivem pro takovou zbraň.

Nabytí a převod zbraně kategorie C-I se hlásí příslušnému útvaru policie obdobně jako nabytí a převod zbraně podléhající registraci.

Nákup a registrace zbraně kategorie C-I 

Zbraň kategorie C-I si tedy může pořídit každý, kdo je svéprávný a starší 18 let s trvalým nebo alespoň přechodným bydlištěm v České republice, aby měl úřední adresu, na níž jej lze kontaktovat.

Při nákupu zbraně kategorie C-I nám ukážete svůj doklad totožnosti a vaše údaje zaneseme do Centrálního registru zbraní, k zápisu se připojí identifikační kód zbraně a vznikne záznam o převedení této konkrétní zbraně do vašeho vlastnictví.

Po této operaci na prodejně má zákazník povinnost do 10 pracovních dnů ohlásit nově získanou zbraň na příslušném útvaru policie, jímž se rozumí odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál krajského ředitelství Policie České republiky podle místa pobytu držitele. (https://www.policie.cz/clanek/utvary-s-uzemne-vymezenou-pusobnosti-794179.aspx)

Pro ohlášení nabytí nebo převodu zbraně kategorie C-I, je osoba, která činí takové ohlášení u příslušného útvaru policie povinna předložit vyplněný formulář Ohlášení nabytí zbraně nebo převodu zbraně kategorie C-I (příloha nařízení vlády), který si můžete stáhnout a vytisknout ze stránek Ministerstva vnitra České republiky nebo jej dostanete přímo na policii. Vyplněný formuláře můžete na příslušný útvar policie poslat poštou, e-mailem s elektronickým podpisem, datovou schránkou nebo jej dodat osobně. Zbraň, jíž se toto oznámení a formulář týká, osoba činící ohlášení příslušnému útvaru policie nepředkládá.
(https://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09MTA%3d)

Držitel zbraně kategorie C-I nesmí

a) zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, pokud se nepodílí na akci, jejíž součástí je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní a při které lze takový způsob nošení zbraně považovat s ohledem na místní podmínky za obvyklý a přiměřený povaze dané akce; na přepravu zbraně kategorie C-I na takové místo se použije § 29 odst. 4 obdobně,

b) zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci,

c) převést vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo střelivo do ní na fyzickou osobu, která nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1, není-li dále stanoveno jinak,

d) přenechat zbraň kategorie C-I nebo střelivo do ní osobě, která nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b), a

e) střílet ze zbraně kategorie C-I

1. uvedené v § 6a písm. b), d), e), f), g) nebo h) tak, aby tím byl ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek,

2. uvedené v § 6a písm. c) mimo střelnici nebo místo, kde je k tomu oprávněn podle jiného
právního předpisu, nejedná-li se o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.

MenuX

InformaceX