Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.
{if $_config.language_code == "cs" || $_config.language_code == "sk"}{/if}{if $_config.language_code == "it"}{/if}{if $_config.language_code == "en"}{/if}
Doprava zdarma!
od 6000 Kč
Mnohaleté zkušenosti
v oboru
Prověřené produkty
v naší nabídce
Vše bez zbrojáku!
Volně prodejné od 18 let!

Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodě streleckyraj.cz a kupující na toto zboží v záruční době uplatňuje práva z odpovědnosti za vady. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. V případě, že Vám bude přepravcem doručena poškozená zásilka a odmítnete ji převzít, uveďte na předávacích dokumentech konkrétní důvody nepřevzetí zásilky na základě nichž budeme požadovat po přepravci náhradu škody. Vaše oprávněná reklamace bude vyřízena obratem.

• Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou (prodejním dokladem, dodacím listem) či jiným průkazným způsobem.

• Kupující je povinen zboží po jeho převzetí bez zbytečného odkladu prohlédnout. Převzetím se rozumí předání zboží přepravcem.

• Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které při prohlídce zjistil, nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.

• Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji uvedenými na faktuře (prodejním dokladu, dodacím listu) je kupující povinen nejpozději do tří pracovních dnů o tom informovat prodávajícího.

• Kupující oznamuje  zjištěné vady prodávajícímu písemně, telefonicky nebo osobně. Kupující uvede  všechny konkrétní zjištěné vady. Zároveň kupující uvede i svůj nárok, který v důsledku zjištěných vad na prodávajícím uplatňuje.

• Kupující může v důsledku zjištěných vad na prodávajícím uplatnit následující nároky: jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na včasné a bezplatné odstranění této vady. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci. Týká-li se vada pouze součástí věci, může kupující požadovat výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat na prodávajícím poskytnutí přiměřené slevy z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání v tom, aby věc mohla být řádně řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
 
• Kopii řádně  vyplněného reklamačního formuláře zašle kupující poštou na adresu prodávajícího nebo e-mailem na adresu vyborny@streleckyraj.cz. Odkaz pro vytvoření formuláře najdete zde. Postup reklamace najdete zde.

• Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Přepravní náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží prodávajícímu nese kupující.

Nevíte si rady? Obraťte se na nás!

Volejte +420 602 710 909
nebo pište na jaroslav.vyborny@streleckyraj.cz

MenuX

InformaceX