Přihlášení
Uživatel:
Heslo:

E-mailový zpravodaj
 
 

Informace o novinkách a akcích na Váš e-mail.

Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodě streleckyraj.cz a kupující na toto zboží v záruční době uplatňuje práva z odpovědnosti za vady. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. V případě, že Vám bude přepravcem doručena poškozená zásilka a odmítnete ji převzít, uveďte na předávacích dokumentech konkrétní důvody nepřevzetí zásilky na základě nichž budeme požadovat po přepravci náhradu škody. Vaše oprávněná reklamace bude vyřízena obratem.

• Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou (prodejním dokladem, dodacím listem) či jiným průkazným způsobem.

• Kupující je povinen zboží po jeho převzetí bez zbytečného odkladu prohlédnout. Převzetím se rozumí předání zboží přepravcem.

• Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které při prohlídce zjistil, nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.

• Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji uvedenými na faktuře (prodejním dokladu, dodacím listu) je kupující povinen nejpozději do tří pracovních dnů o tom informovat prodávajícího.

• Kupující oznamuje  zjištěné vady prodávajícímu písemně, telefonicky nebo osobně. Kupující uvede  všechny konkrétní zjištěné vady. Zároveň kupující uvede i svůj nárok, který v důsledku zjištěných vad na prodávajícím uplatňuje.

• Kupující může v důsledku zjištěných vad na prodávajícím uplatnit následující nároky: jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na včasné a bezplatné odstranění této vady. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci. Týká-li se vada pouze součástí věci, může kupující požadovat výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat na prodávajícím poskytnutí přiměřené slevy z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání v tom, aby věc mohla být řádně řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

 

• Kopii řádně  vyplněného reklamačního formuláře zašle kupující poštou na adresu prodávajícího nebo e-mailem na adresu vyborny@streleckyraj.cz. Odkaz pro vytvoření formuláře najdete zde. Postup reklamace najdete zde.

• Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Přepravní náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží prodávajícímu nese kupující.

Kontakt
Jaroslav Výborný
Jaroslav Výborný
Tel: 602 710 909

Aktuality
JSEM SPECIALISTA NA VÝROBKY NĚMECKÉ FIRMY UMAREX JSEM SPECIALISTA NA VÝROBKY NĚMECKÉ FIRMY UMAREX

JIŽ 20 LET JSEM SPECIALISTA NA VÝROBKY NĚMECKÉ FIRMY UMAREX - www.umarex.de nebo www.umarex.com. Máte-li jakékoliv dotazy na výrobky Umarex, neváhejte mne kontaktovat. Každému odpovím.

15.03.2014
Střelecký ráj ve Střelecké revue Střelecký ráj ve Střelecké revue

Napsali o nás ve Střelecké revue. Více se dovíte zde.

07.03.2012